Draggable icon הטופס שלך

טופס המשחקים שלך ריק

התחל לשחק !

רשימת תחרויות - Winner LINE

[{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281839,"אליפות אפריקה-בית ג'"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23237,"הולנד"],[24819,"הולנדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281839,"אליפות אפריקה-בית ג'"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23242,"בלגיה"],[24823,"בלגית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24515,"צ'מפיונשיפ"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24516,"אנגלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24028,"אנגלית מחוזית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23211,"צפון אירלנד"],[24695,"ליגה צפון אירית"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22976,"פורטוגל"],[24127,"פורטוגלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23639,"אוסטרליה"],[23806,"אוסטרלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23639,"אוסטרליה"],[23806,"אוסטרלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22938,"טורקיה"],[23460,"טורקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24515,"צ'מפיונשיפ"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22938,"טורקיה"],[23460,"טורקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23523,"צרפתית שניה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22938,"טורקיה"],[23460,"טורקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22938,"טורקיה"],[23460,"טורקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281897,"אליפות אפריקה-בית ד'"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22976,"פורטוגל"],[24127,"פורטוגלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23242,"בלגיה"],[24823,"בלגית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23237,"הולנד"],[24819,"הולנדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24515,"צ'מפיונשיפ"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22976,"פורטוגל"],[24127,"פורטוגלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23237,"הולנד"],[24819,"הולנדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23237,"הולנד"],[24819,"הולנדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23242,"בלגיה"],[24823,"בלגית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23242,"בלגיה"],[24823,"בלגית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281897,"אליפות אפריקה-בית ד'"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23242,"בלגיה"],[24823,"בלגית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23237,"הולנד"],[24819,"הולנדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22976,"פורטוגל"],[24127,"פורטוגלית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22967,"מקסיקו"],[22992,"מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":1,"period_id":100,"description":"‮1X2‬ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":3001,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":3001,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":3001,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":3001,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281839,"אליפות אפריקה-בית ג'"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24515,"צ'מפיונשיפ"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":110123,"period_id":100,"description":"הימור יתרון - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23147,"ליגה לאומית"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":110100,"period_id":100,"description":"סך הכל שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281839,"אליפות אפריקה-בית ג'"]]},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22984,"בינלאומי"],[281839,"אליפות אפריקה-בית ג'"]]},{"id":3007,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24515,"צ'מפיונשיפ"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23097,"צרפת"],[23532,"צרפתית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":13002,"period_id":100,"description":"סה\"כ קרנות טווחים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110131,"period_id":100,"description":"אחמד עאבד - עומר דמארי מאצ' אפ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":110131,"period_id":100,"description":"קון אגוארו - הארי קיין מאצ' אפ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110131,"period_id":100,"description":"גיא מלמד - בן שהר מאצ' אפ - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23146,"ישראל"],[23706,"ליגת העל"]]},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[22947,"גרמניה"],[23088,"גרמנית ראשונה"]]},{"id":454,"period_id":100,"description":"מעל/מתחת שערים - 90 דק'","sport_code":"FOOT","eventpath":[[240,"כדורגל"],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23320,"ארצות הברית"],[24918,"סל - ארה\"ב"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23320,"ארצות הברית"],[24918,"סל - ארה\"ב"]]},{"id":110121,"period_id":1195,"description":"הימור יתרון - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":1257,"period_id":209,"description":"הימור יתרון - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23320,"ארצות הברית"],[24918,"סל - ארה\"ב"]]},{"id":1257,"period_id":209,"description":"הימור יתרון - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23546,"ספרד"],[23547,"סל ספרד"]]},{"id":1257,"period_id":209,"description":"הימור יתרון - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23546,"ספרד"],[23547,"סל ספרד"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23320,"ארצות הברית"],[24918,"סל - ארה\"ב"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[23320,"ארצות הברית"],[24918,"סל - ארה\"ב"]]},{"id":110095,"period_id":1195,"description":"מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":450,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":450,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110128,"period_id":209,"description":"ואסיליס ספאנוליס - שיין לארקין מאצ' אפ נקודות - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110092,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110092,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110092,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22973,"בינלאומי"],[267389,"יורוליג"]]},{"id":110092,"period_id":209,"description":"מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות","sport_code":"BASK","eventpath":[[227,"כדורסל"],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24337,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24332,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[24051,"ישראל"],[24052,"ליגת Winner כדוריד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24337,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24332,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24337,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג"]]},{"id":232,"period_id":1131,"description":"הימור יתרון - 60 דק'","sport_code":"HAND","eventpath":[[1100,"כדוריד"],[23026,"בינלאומי"],[24332,"אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד"]]},{"id":68,"period_id":0,"description":"המנצח/ת","sport_code":null,"eventpath":[[239,""],[22926,"ATP"],[285894,"אליפות אוסטרליה הפתוחה, גברים"]]},{"id":68,"period_id":0,"description":"המנצח/ת","sport_code":null,"eventpath":[[239,""],[22926,"ATP"],[285894,"אליפות אוסטרליה הפתוחה, גברים"]]},{"id":110131,"period_id":0,"description":"מאצ' אפ","sport_code":null,"eventpath":[[240,""],[23261,"אנגליה"],[24454,"פרמייר ליג"]]},{"id":232,"period_id":0,"description":"הימור יתרון","sport_code":null,"eventpath":[[1100,""],[23026,"בינלאומי"],[24234,"אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר"]]},{"id":454,"period_id":0,"description":"מעל/מתחת שערים","sport_code":null,"eventpath":[[240,""],[23046,"ספרד"],[23679,"ספרדית ראשונה"]]},{"id":110128,"period_id":0,"description":"מאצ' אפ נקודות","sport_code":null,"eventpath":[[227,""],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":232,"period_id":0,"description":"הימור יתרון","sport_code":null,"eventpath":[[1100,""],[23026,"בינלאומי"],[24234,"אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר"]]},{"id":110128,"period_id":0,"description":"מאצ' אפ נקודות","sport_code":null,"eventpath":[[227,""],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":110128,"period_id":0,"description":"מאצ' אפ נקודות","sport_code":null,"eventpath":[[227,""],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":450,"period_id":0,"description":"מעל/מתחת נקודות שחקן","sport_code":null,"eventpath":[[227,""],[22989,"ישראל"],[23937,"ליגת Winner סל"]]},{"id":110131,"period_id":0,"description":"מאצ' אפ","sport_code":null,"eventpath":[[240,""],[22961,"איטליה"],[24090,"איטלקית ראשונה"]]},{"id":232,"period_id":0,"description":"הימור יתרון","sport_code":null,"eventpath":[[1100,""],[23026,"בינלאומי"],[24234,"אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר"]]},{"id":232,"period_id":0,"description":"הימור יתרון","sport_code":null,"eventpath":[[1100,""],[23026,"בינלאומי"],[24234,"אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר"]]}]
 • שישי20.01

  14:29 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - מכבי קרית מוצקין - מכבי ראשון לציון

  4 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  מכבי קרית מוצקין - מכבי ראשון לציון

  12:30
  מכבי קרית מוצקין (‪+‬5.5)1.65
  מכבי ראשון לציון (‪-‬5.5)1.65

  14:59 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג - צ'ילה - ערב הסעודית

  5 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  צ'ילה - ערב הסעודית

  13:00
  צ'ילה (‪-‬2.5)1.65
  ערב הסעודית (‪+‬2.5)1.65
  +2

  14:59 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד - בחריין - ארגנטינה

  6 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  בחריין - ארגנטינה

  13:00
  בחריין (‪+‬1.5)1.55
  ארגנטינה (‪-‬1.5)1.75
  +2

  14:59 - ישראל - ליגה לאומית - בית"ר תל אביב/רמלה - עירוני נשר

  7 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בית"ר תל אביב/רמלה - עירוני נשר

  13:00
  בית"ר תל אביב/רמלה1.70
  ‫x‬2.70
  עירוני נשר3.45
  +2
  8 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  בית"ר תל אביב/רמלה - עירוני נשר

  סך הכל שערים - 90 דק' 13:00

  13:00
  0 - 12.80
  2 - 31.80
  4‪+‬3.00
  +2

  14:59 - ישראל - ליגה לאומית - הפועל ראשון לציון - הפועל עכו

  9 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  הפועל ראשון לציון - הפועל עכו

  13:00
  הפועל ראשון לציון2.70
  ‫x‬2.45
  הפועל עכו2.15
  +2
  10 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  הפועל ראשון לציון - הפועל עכו

  סך הכל שערים - 90 דק' 13:00

  13:00
  0 - 12.80
  2 - 31.80
  4‪+‬3.00
  +2

  14:59 - ישראל - ליגה לאומית - הפועל רמת השרון - הפועל ירושלים

  11 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  הפועל רמת השרון - הפועל ירושלים

  13:00
  הפועל רמת השרון2.10
  ‫x‬2.50
  הפועל ירושלים2.70
  +2
  12 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  הפועל רמת השרון - הפועל ירושלים

  סך הכל שערים - 90 דק' 13:00

  13:00
  0 - 12.50
  2 - 31.80
  4‪+‬3.40
  +2

  14:59 - ישראל - ליגה לאומית - מכבי אחי נצרת - הפועל רמת גן

  13 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מכבי אחי נצרת - הפועל רמת גן

  13:00
  מכבי אחי נצרת2.25
  ‫x‬2.40
  הפועל רמת גן2.60
  +2
  14 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מכבי אחי נצרת - הפועל רמת גן

  סך הכל שערים - 90 דק' 13:00

  13:00
  0 - 12.60
  2 - 31.80
  4‪+‬3.25
  +2

  14:59 - ישראל - ליגה לאומית - מכבי נתניה - הפועל נצרת עילית

  15 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מכבי נתניה - הפועל נצרת עילית

  13:00
  מכבי נתניה1.20
  ‫x‬3.70
  הפועל נצרת עילית6.90
  +2
  16 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מכבי נתניה - הפועל נצרת עילית

  סך הכל שערים - 90 דק' 13:00

  13:00
  0 - 13.25
  2 - 31.80
  4‪+‬2.60
  +2

  15:29 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - הפועל אשדוד - הפועל רמת גן

  17 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  הפועל אשדוד - הפועל רמת גן

  13:30
  הפועל אשדוד (‪-‬4.5)1.65
  הפועל רמת גן (‪+‬4.5)1.65

  15:59 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - אס"א תל אביב - בני הרצליה

  18 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  אס"א תל אביב - בני הרצליה

  14:00
  אס"א תל אביב (‪+‬1.5)1.65
  בני הרצליה (‪-‬1.5)1.65

  15:59 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - הפועל ראשון לציון - א.ס. רמת השרון

  19 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  הפועל ראשון לציון - א.ס. רמת השרון

  14:00
  הפועל ראשון לציון (‪-‬2.5)1.65
  א.ס. רמת השרון (‪+‬2.5)1.65

  15:59 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - נס ציונה - מ.כ. חולון

  20 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  נס ציונה - מ.כ. חולון

  14:00
  נס ציונה (‪-‬4.5)1.65
  מ.כ. חולון (‪+‬4.5)1.65

  15:59 - ישראל - ליגת Winner כדוריד - עירוני רחובות - מכבי תל אביב

  21 הימור יתרון - 60 דק'

  הימור יתרון - 60 דק'

  עירוני רחובות - מכבי תל אביב

  14:00
  עירוני רחובות (‪+‬7.5)1.65
  מכבי תל אביב (‪-‬7.5)1.65

  17:59 - בינלאומי - אליפות אפריקה-בית ג' - חוף השנהב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

  22 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  חוף השנהב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

  16:00
  חוף השנהב1.65
  ‫x‬2.45
  הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו4.20
  +8
  23 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  חוף השנהב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

  16:00
  חוף השנהב (‪-‬1)2.90
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (‪+‬1)1.75
  +8
  24 מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  חוף השנהב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

  16:00
  מעל 2.52.05
  מתחת 2.51.40
  +8

  18:44 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג - גרמניה - קרואטיה

  25 הימור יתרון - 60 דק' S

  הימור יתרון - 60 דק'

  גרמניה - קרואטיה

  16:45
  גרמניה (‪-‬1.5)1.70
  קרואטיה (‪+‬1.5)1.60
  +2

  18:44 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד - שבדיה - מצרים

  26 הימור יתרון - 60 דק' S

  הימור יתרון - 60 דק'

  שבדיה - מצרים

  16:45
  שבדיה (‪-‬5.5)1.75
  מצרים (‪+‬5.5)1.60
  +2

  18:59 - בינלאומי - יורוליג - דרושפאקה - קאזאן

  27 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  דרושפאקה - קאזאן

  17:00
  דרושפאקה (‪-‬8)1.80
  ‫x‬ (‪+‬8)9.00
  קאזאן (‪+‬8)1.80
  +5
  28 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  דרושפאקה - קאזאן

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 17:00

  17:00
  מעל 1621.70
  בדיוק 16220.00
  מתחת 1621.70
  +5
  29 מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות

  מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות

  דרושפאקה - קאזאן

  מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות 17:00

  17:00
  קית' לנגפורד ‪-‬ מעל 241.75
  קית' לנגפורד ‪-‬ בדיוק 249.50
  קית' לנגפורד ‪-‬ מתחת 241.75
  +5
  30 מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  דרושפאקה - קאזאן

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות 17:00

  17:00
  מעל 171.75
  בדיוק 179.50
  מתחת 171.75
  +5

  18:59 - בינלאומי - יורוליג - ז'לגיריס קובנה - ריאל מדריד

  31 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  ז'לגיריס קובנה - ריאל מדריד

  17:00
  ז'לגיריס קובנה (‪+‬7)1.80
  ‫x‬ (‪-‬7)9.00
  ריאל מדריד (‪-‬7)1.80
  +5
  32 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  ז'לגיריס קובנה - ריאל מדריד

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 17:00

  17:00
  מעל 1671.70
  בדיוק 16720.00
  מתחת 1671.70
  +5
  33 מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות

  מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות

  ז'לגיריס קובנה - ריאל מדריד

  מעל/מתחת נקודות שחקן - כולל הארכות 17:00

  17:00
  סרחיו יול ‪-‬ מעל 151.50
  סרחיו יול ‪-‬ בדיוק 159.50
  סרחיו יול ‪-‬ מתחת 152.10
  +5
  34 מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  ז'לגיריס קובנה - ריאל מדריד

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות 17:00

  17:00
  מעל 181.75
  בדיוק 189.50
  מתחת 181.75
  +5

  20:59 - בינלאומי - אליפות אפריקה-בית ג' - מרוקו - טוגו

  35 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מרוקו - טוגו

  19:00
  מרוקו1.70
  ‫x‬2.55
  טוגו3.75
  +8
  36 מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מרוקו - טוגו

  19:00
  מעל 2.52.25
  מתחת 2.51.30
  +8

  20:59 - הולנד - הולנדית ראשונה - טוונטה - הראקלס

  37 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  טוונטה - הראקלס

  19:00
  טוונטה1.50
  ‫x‬3.20
  הראקלס3.80
  +11

  20:59 - בינלאומי - יורוליג - אולימפיאקוס - בסקוניה ויטוריה

  38 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  אולימפיאקוס - בסקוניה ויטוריה

  19:00
  אולימפיאקוס (‪-‬6)1.80
  ‫x‬ (‪+‬6)9.00
  בסקוניה ויטוריה (‪+‬6)1.80
  +5
  39 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  אולימפיאקוס - בסקוניה ויטוריה

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 19:00

  19:00
  מעל 1551.70
  בדיוק 15520.00
  מתחת 1551.70
  +5
  40 ואסיליס ספאנוליס - שיין לארקין מאצ' אפ נקודות - כולל הארכות

  ואסיליס ספאנוליס - שיין לארקין מאצ' אפ נקודות - כולל הארכות

  אולימפיאקוס - בסקוניה ויטוריה

  19:00
  ואסיליס ספאנוליס1.80
  ‫x‬8.00
  שיין לארקין1.80
  +5
  41 מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  אולימפיאקוס - בסקוניה ויטוריה

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות 19:00

  19:00
  מעל 161.75
  בדיוק 169.50
  מתחת 161.75
  +5

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - אוקזר - בור פרונה

  42 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אוקזר - בור פרונה

  19:00
  אוקזר1.95
  ‫x‬2.60
  בור פרונה2.85
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - אתלטיק אז'קסיו - אורליאן

  43 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אתלטיק אז'קסיו - אורליאן

  19:00
  אתלטיק אז'קסיו1.85
  ‫x‬2.60
  אורליאן3.20
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - לאבאל - טרואה

  44 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לאבאל - טרואה

  19:00
  לאבאל2.15
  ‫x‬2.55
  טרואה2.55
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - לה האבר - גאזלה אז'קסיו

  45 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לה האבר - גאזלה אז'קסיו

  19:00
  לה האבר2.00
  ‫x‬2.55
  גאזלה אז'קסיו2.80
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - ניור - אמיין

  46 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ניור - אמיין

  19:00
  ניור2.25
  ‫x‬2.50
  אמיין2.45
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - סושו - קלרמונט

  47 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  סושו - קלרמונט

  19:00
  סושו1.85
  ‫x‬2.55
  קלרמונט3.20
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - ראסינג שטראסבורג - טור

  48 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ראסינג שטראסבורג - טור

  19:00
  ראסינג שטראסבורג1.55
  ‫x‬2.75
  טור3.95
  +11

  20:59 - צרפת - צרפתית שניה - ריימס - ואלנסיין

  49 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ריימס - ואלנסיין

  19:00
  ריימס1.55
  ‫x‬2.90
  ואלנסיין3.90
  +11

  21:29 - בלגיה - בלגית ראשונה - גנט - שרלרואה

  50 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  גנט - שרלרואה

  19:30
  גנט1.45
  ‫x‬3.00
  שרלרואה4.20
  +11

  21:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - פרייבורג - ביירן מינכן

  51 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פרייבורג - ביירן מינכן

  19:30
  פרייבורג9.00
  ‫x‬5.10
  ביירן מינכן1.15
  +17
  52 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  פרייבורג - ביירן מינכן

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:30

  19:30
  0 - 15.20
  2 - 32.00
  4‪+‬1.80
  +17
  53 מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  פרייבורג - ביירן מינכן

  מעל/מתחת שערים - 90 דק' 19:30

  19:30
  רוברט לבנדובסקי ‪-‬ מעל 12.70
  רוברט לבנדובסקי ‪-‬ בדיוק 12.40
  רוברט לבנדובסקי ‪-‬ מתחת 12.15
  +17
  54 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  פרייבורג - ביירן מינכן

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:30

  19:30
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.70
  +17

  21:44 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ג - בלארוס - הונגריה

  55 הימור יתרון - 60 דק' S

  הימור יתרון - 60 דק'

  בלארוס - הונגריה

  19:45
  בלארוס (‪+‬3.5)1.60
  הונגריה (‪-‬3.5)1.70
  +2

  21:44 - בינלאומי - אליפות עולם כדוריד גברים, בית ד - קטאר - דנמרק

  56 הימור יתרון - 60 דק' S

  הימור יתרון - 60 דק'

  קטאר - דנמרק

  19:45
  קטאר (‪+‬5.5)1.55
  דנמרק (‪-‬5.5)1.75
  +2

  21:44 - אנגליה - אנגלית מחוזית - לינקולן - דובר אתלטיק

  57 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לינקולן - דובר אתלטיק

  19:45
  לינקולן1.65
  ‫x‬3.05
  דובר אתלטיק3.15
  +10

  21:44 - אנגליה - אנגלית ראשונה - פורט וייל - בארי

  58 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פורט וייל - בארי

  19:45
  פורט וייל2.20
  ‫x‬2.80
  בארי2.30
  +10

  21:44 - צפון אירלנד - ליגה צפון אירית - ארדס - גלנטורן

  59 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ארדס - גלנטורן

  19:45
  ארדס2.25
  ‫x‬2.90
  גלנטורן2.15
  +10

  21:44 - ספרד - ספרדית ראשונה - לאס פלמאס - דפורטיבו לה קורוניה

  60 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לאס פלמאס - דפורטיבו לה קורוניה

  19:45
  לאס פלמאס1.90
  ‫x‬2.95
  דפורטיבו לה קורוניה3.20
  +16
  61 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  לאס פלמאס - דפורטיבו לה קורוניה

  19:45
  לאס פלמאס (‪-‬1)3.65
  ‫x‬ (‪+‬1)3.40
  דפורטיבו לה קורוניה (‪+‬1)1.45
  +16
  62 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  לאס פלמאס - דפורטיבו לה קורוניה

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:45

  19:45
  0 - 12.70
  2 - 31.80
  4‪+‬3.10
  +16
  63 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  לאס פלמאס - דפורטיבו לה קורוניה

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:45

  19:45
  בין 0 ל 82.25
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.50
  +16

  21:44 - אנגליה - צ'מפיונשיפ - ברייטון - שפילד וונסדיי

  64 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ברייטון - שפילד וונסדיי

  19:45
  ברייטון1.65
  ‫x‬2.70
  שפילד וונסדיי3.55
  +11
  65 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  ברייטון - שפילד וונסדיי

  19:45
  ברייטון (‪-‬1)3.05
  ‫x‬ (‪+‬1)3.05
  שפילד וונסדיי (‪+‬1)1.70
  +11
  66 מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  ברייטון - שפילד וונסדיי

  19:45
  מעל 2.52.00
  מתחת 2.51.40
  +11

  21:44 - צרפת - צרפתית ראשונה - באסטיה - ניס

  67 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  באסטיה - ניס

  19:45
  באסטיה2.90
  ‫x‬3.00
  ניס2.00
  +12
  68 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  באסטיה - ניס

  19:45
  באסטיה (‪+‬1)1.50
  ‫x‬ (‪-‬1)3.25
  ניס (‪-‬1)3.65
  +12
  69 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  באסטיה - ניס

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:45

  19:45
  0 - 12.75
  2 - 31.80
  4‪+‬3.05
  +12
  70 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  באסטיה - ניס

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:45

  19:45
  בין 0 ל 81.95
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.95
  +12

  22:00 - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה - פאקו פריירה - מוריירנסה

  71 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פאקו פריירה - מוריירנסה

  20:30
  פאקו פריירה2.20
  ‫x‬2.55
  מוריירנסה2.50
  +11

  22:00 - ארצות הברית - סל - ארה"ב - אורלנדו מג'יק - מילווקי באקס

  72 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  אורלנדו מג'יק - מילווקי באקס

  00:00
  אורלנדו מג'יק (‪+‬3)1.80
  ‫x‬ (‪-‬3)9.00
  מילווקי באקס (‪-‬3)1.80
  +2
  73 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  אורלנדו מג'יק - מילווקי באקס

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 00:00

  00:00
  מעל 2091.75
  בדיוק 2099.50
  מתחת 2091.75
  +2

  22:00 - ארצות הברית - סל - ארה"ב - יוסטון רוקטס - גולדן סטייט ווריורס

  80 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  יוסטון רוקטס - גולדן סטייט ווריורס

  01:00
  יוסטון רוקטס (‪+‬5)1.80
  ‫x‬ (‪-‬5)9.00
  גולדן סטייט ווריורס (‪-‬5)1.80
  +2
  81 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  יוסטון רוקטס - גולדן סטייט ווריורס

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 01:00

  01:00
  מעל 2371.75
  בדיוק 2379.50
  מתחת 2371.75
  +2

  22:00 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - ורה קרוז - אטלס דה גוואדלחארה

  88 ‮1X2‬ - 90 דק'

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ורה קרוז - אטלס דה גוואדלחארה

  03:00
  ורה קרוז2.40
  ‫x‬2.65
  אטלס דה גוואדלחארה2.20
  +3

  22:00 - ארצות הברית - סל - ארה"ב - לוס אנג'לס לייקרס - אינדיאנה פייסרס

  89 הימור יתרון - כולל הארכות S

  הימור יתרון - כולל הארכות

  לוס אנג'לס לייקרס - אינדיאנה פייסרס

  03:30
  לוס אנג'לס לייקרס (‪+‬3.5)1.60
  אינדיאנה פייסרס (‪-‬3.5)1.70
  +2

  22:00 - אוסטרליה - אוסטרלית ראשונה - וולינגטון פניקס - בריסביין רוארס

  90 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  וולינגטון פניקס - בריסביין רוארס

  06:35
  וולינגטון פניקס2.15
  ‫x‬2.85
  בריסביין רוארס2.25
  +3

  שבת21.01

  10:59 - אוסטרליה - אוסטרלית ראשונה - פרת' גלורי - מלבורן ויקטורי

  91 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פרת' גלורי - מלבורן ויקטורי

  09:00
  פרת' גלורי2.50
  ‫x‬3.05
  מלבורן ויקטורי1.95
  +3

  12:00 - אליפות אוסטרליה הפתוחה, גברים - ATP - טרם נקבע - טרם נקבע

  92 המנצח/ת
  טרם נקבע - טרם נקבע
  93 המנצח/ת
  טרם נקבע - טרם נקבע

  12:29 - טורקיה - טורקית ראשונה - אקהיסרספור - קייסריספור

  94 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אקהיסרספור - קייסריספור

  10:30
  אקהיסרספור1.70
  ‫x‬2.75
  קייסריספור3.35
  +3

  13:59 - ספרד - ספרדית ראשונה - אספניול - גרנאדה

  95 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אספניול - גרנאדה

  12:00
  אספניול1.40
  ‫x‬3.70
  גרנאדה5.25
  +8
  96 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  אספניול - גרנאדה

  12:00
  אספניול (‪-‬1)2.25
  ‫x‬ (‪+‬1)3.00
  גרנאדה (‪+‬1)2.10
  +8
  97 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  אספניול - גרנאדה

  סך הכל שערים - 90 דק' 12:00

  12:00
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +8
  98 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  אספניול - גרנאדה

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 12:00

  12:00
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.70
  +8

  14:29 - אנגליה - פרמייר ליג - ליברפול - סוונסי

  99 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ליברפול - סוונסי

  12:30
  ליברפול1.10
  ‫x‬5.35
  סוונסי12.50
  +8
  100 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  ליברפול - סוונסי

  סך הכל שערים - 90 דק' 12:30

  12:30
  0 - 15.70
  2 - 32.05
  4‪+‬1.70
  +8
  101 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  ליברפול - סוונסי

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 12:30

  12:30
  בין 0 ל 82.80
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.05
  +8

  14:30 - פרמייר ליג - אנגליה - ליברפול - סוונסי

  102 מאצ' אפ
  מאצ' אפ - ליברפול/סוונסי

  14:29 - אנגליה - צ'מפיונשיפ - קווינס פארק ריינג'רס - פולהאם

  103 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קווינס פארק ריינג'רס - פולהאם

  12:30
  קווינס פארק ריינג'רס3.00
  ‫x‬2.90
  פולהאם1.75
  +3

  14:59 - טורקיה - טורקית ראשונה - קונייספור - ריזאספור

  104 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קונייספור - ריזאספור

  13:00
  קונייהספור1.65
  ‫x‬2.75
  ריזאספור3.45
  +2

  15:59 - ישראל - ליגת העל - עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה

  105 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה

  14:00
  עירוני קרית שמונה2.80
  ‫x‬2.55
  מכבי חיפה2.35
  +8
  106 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה

  14:00
  עירוני קרית שמונה (‪‪+‬‬1)1.35
  ‫x‬ (‪‪-‬‬1)3.35
  מכבי חיפה (‪‪-‬‬1)4.75
  +8
  107 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:00

  14:00
  0 - 12.70
  2 - 31.80
  4‪+‬3.10
  +8
  108 אחמד עאבד - עומר דמארי מאצ' אפ - 90 דק'

  אחמד עאבד - עומר דמארי מאצ' אפ - 90 דק'

  עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה

  14:00
  אחמד עאבד3.90
  ‫x‬1.40
  עומר דמארי3.60
  +8

  15:59 - צרפת - צרפתית שניה - לאנס - נים

  109 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לאנס - נים

  14:00
  לאנס1.50
  ‫x‬2.90
  נים4.15
  +3

  16:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - אוגסבורג - הופנהיים

  110 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אוגסבורג - הופנהיים

  14:30
  אוגסבורג2.60
  ‫x‬2.90
  הופנהיים2.25
  +8
  111 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  אוגסבורג - הופנהיים

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:30

  14:30
  0 - 13.20
  2 - 31.80
  4‪+‬2.65
  +8

  16:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - דרמשטאדט - בורוסיה מינשנגלדבאך

  112 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  דרמשטאדט - בורוסיה מינשנגלדבאך

  14:30
  דרמשטאדט3.75
  ‫x‬3.30
  בורוסיה מינשנגלדבאך1.65
  +8
  113 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  דרמשטאדט - בורוסיה מינשנגלדבאך

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:30

  14:30
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +8

  16:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - וולפסבורג - המבורג

  114 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  וולפסבורג - המבורג

  14:30
  וולפסבורג1.70
  ‫x‬3.25
  המבורג3.60
  +8
  115 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  וולפסבורג - המבורג

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:30

  14:30
  0 - 13.60
  2 - 31.80
  4‪+‬2.40
  +8
  116 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  וולפסבורג - המבורג

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 14:30

  14:30
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.70
  +8

  16:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - ורדר ברמן - בורוסיה דורטמונד

  117 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ורדר ברמן - בורוסיה דורטמונד

  14:30
  ורדר ברמן4.65
  ‫x‬3.70
  בורוסיה דורטמונד1.45
  +8
  118 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  ורדר ברמן - בורוסיה דורטמונד

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:30

  14:30
  0 - 15.60
  2 - 32.00
  4‪+‬1.75
  +8
  119 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  ורדר ברמן - בורוסיה דורטמונד

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 14:30

  14:30
  בין 0 ל 82.10
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.70
  +8

  16:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - שאלקה 04 - אינגולסטד

  120 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  שאלקה 04 - אינגולסטד

  14:30
  שאלקה 041.55
  ‫x‬3.30
  אינגולסטד4.40
  +8
  121 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  שאלקה 04 - אינגולסטד

  סך הכל שערים - 90 דק' 14:30

  14:30
  0 - 13.40
  2 - 31.80
  4‪+‬2.50
  +8

  17:00 - אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר - בינלאומי - טרם נקבע - טרם נקבע

  122 הימור יתרון
  טרם נקבע - טרם נקבע

  16:59 - אנגליה - פרמייר ליג - בורנמות' - ווטפורד

  123 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בורנמות' - ווטפורד

  15:00
  בורנמות'1.65
  ‫x‬3.20
  ווטפורד3.90
  +8
  124 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  בורנמות' - ווטפורד

  15:00
  בורנמות' (‪-‬1)2.65
  ‫x‬ (‪+‬1)3.20
  ווטפורד (‪+‬1)1.80
  +8
  125 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  בורנמות' - ווטפורד

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  0 - 13.30
  2 - 31.80
  4‪+‬2.55
  +8

  16:59 - אנגליה - פרמייר ליג - ווסט ברומיץ' - סנדרלנד

  126 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ווסט ברומיץ' - סנדרלנד

  15:00
  ווסט ברומיץ'1.55
  ‫x‬3.30
  סנדרלנד4.40
  +8
  127 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  ווסט ברומיץ' - סנדרלנד

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  0 - 13.25
  2 - 31.80
  4‪+‬2.60
  +8
  128 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  ווסט ברומיץ' - סנדרלנד

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 15:00

  15:00
  בין 0 ל 82.65
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.15
  +8

  16:59 - אנגליה - פרמייר ליג - מידלסברו - ווסטהאם

  129 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מידלסברו - ווסטהאם

  15:00
  מידלסברו2.25
  ‫x‬2.75
  ווסטהאם2.70
  +8
  130 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מידלסברו - ווסטהאם

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +8

  16:59 - אנגליה - פרמייר ליג - סטוק - מנצ'סטר יונייטד

  131 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  סטוק - מנצ'סטר יונייטד

  15:00
  סטוק5.25
  ‫x‬3.70
  מנצ'סטר יונייטד1.40
  +9
  132 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  סטוק - מנצ'סטר יונייטד

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  0 - 13.50
  2 - 31.80
  4‪+‬2.45
  +9
  133 מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  מעל/מתחת שערים - 90 דק'

  סטוק - מנצ'סטר יונייטד

  מעל/מתחת שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  זלאטן איברהימוביץ ‪-‬ מעל 14.50
  זלאטן איברהימוביץ ‪-‬ בדיוק 12.50
  זלאטן איברהימוביץ ‪-‬ מתחת 11.60
  +9
  134 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סטוק - מנצ'סטר יונייטד

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 15:00

  15:00
  בין 0 ל 83.00
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה1.95
  +9

  16:59 - אנגליה - פרמייר ליג - קריסטל פאלאס - אברטון

  135 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קריסטל פאלאס - אברטון

  15:00
  קריסטל פאלאס3.00
  ‫x‬3.05
  אברטון1.95
  +8
  136 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  קריסטל פאלאס - אברטון

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:00

  15:00
  0 - 13.40
  2 - 31.80
  4‪+‬2.50
  +8
  137 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  קריסטל פאלאס - אברטון

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 15:00

  15:00
  בין 0 ל 83.10
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה1.90
  +8

  17:14 - ספרד - ספרדית ראשונה - ריאל מדריד - מלאגה

  138 הימור יתרון - 90 דק' S D

  הימור יתרון - 90 דק'

  ריאל מדריד - מלאגה

  15:15
  ריאל מדריד (‪-‬1)1.15
  ‫x‬ (‪+‬1)4.70
  מלאגה (‪+‬1)6.00
  +7
  139 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  ריאל מדריד - מלאגה

  סך הכל שערים - 90 דק' 15:15

  15:15
  0 - 111.00
  2 - 32.25
  4‪+‬1.40
  +7
  140 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  ריאל מדריד - מלאגה

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 15:15

  15:15
  בין 0 ל 83.00
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה1.95
  +7

  17:15 - ספרדית ראשונה - ספרד - ריאל מדריד - מלאגה

  141 מעל/מתחת שערים
  מעל/מתחת שערים - ריאל מדריד/מלאגה

  17:59 - בינלאומי - אליפות אפריקה-בית ד' - גאנה - מאלי

  142 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  גאנה - מאלי

  16:00
  גאנה1.95
  ‫x‬2.50
  מאלי2.95
  +6

  17:59 - טורקיה - טורקית ראשונה - בורסאספור - אדנאספור

  143 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בורסאספור - אדנאספור

  16:00
  בורסאספור1.45
  ‫x‬3.25
  אדנאספור4.10
  +3

  17:59 - טורקיה - טורקית ראשונה - קרדמיר קרבוק - גלאטסראיי

  144 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קרדמיר קרבוק - גלאטסראיי

  16:00
  קרדמיר קרבוק2.90
  ‫x‬2.85
  גלאטסראיי1.80
  +3

  17:59 - ישראל - ליגת העל - הפועל חיפה - הפועל רעננה

  145 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  הפועל חיפה - הפועל רעננה

  16:00
  הפועל חיפה2.10
  ‫x‬2.65
  הפועל רעננה3.10
  +7
  146 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  הפועל חיפה - הפועל רעננה

  16:00
  הפועל חיפה (‪‪-‬‬1)4.30
  ‫x‬ (‪‪+‬‬1)3.30
  הפועל רעננה (‪‪+‬‬1)1.40
  +7
  147 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  הפועל חיפה - הפועל רעננה

  סך הכל שערים - 90 דק' 16:00

  16:00
  0 - 12.60
  2 - 31.80
  4‪+‬3.25
  +7

  17:59 - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה - פורטו - ריו אווה

  148 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פורטו - ריו אווה

  16:00
  פורטו1.15
  ‫x‬3.90
  ריו אווה8.00
  +3

  17:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - נאנט - פאריס סן ז'רמן

  149 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  נאנט - פאריס סן ז'רמן

  16:00
  נאנט8.70
  ‫x‬4.40
  פאריס סן ז'רמן1.20
  +8
  150 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  נאנט - פאריס סן ז'רמן

  סך הכל שערים - 90 דק' 16:00

  16:00
  0 - 13.40
  2 - 31.80
  4‪+‬2.50
  +8
  151 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  נאנט - פאריס סן ז'רמן

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 16:00

  16:00
  בין 0 ל 82.15
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.60
  +8

  18:14 - ישראל - ליגת העל - הפועל אשקלון - הפועל תל אביב

  152 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  הפועל אשקלון - הפועל תל אביב

  16:15
  הפועל אשקלון2.95
  ‫x‬2.50
  הפועל תל אביב2.30
  +6
  153 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  הפועל אשקלון - הפועל תל אביב

  16:15
  הפועל אשקלון (‪‪+‬‬1)1.35
  ‫x‬ (‪‪-‬‬1)3.35
  הפועל תל אביב (‪‪-‬‬1)4.75
  +6
  154 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  הפועל אשקלון - הפועל תל אביב

  סך הכל שערים - 90 דק' 16:15

  16:15
  0 - 12.50
  2 - 31.80
  4‪+‬3.40
  +6

  18:30 - ליגת Winner סל - ישראל - עירוני נהריה - הפועל ירושלים

  158 מאצ' אפ נקודות
  מאצ' אפ נקודות - עירוני נהריה/הפועל ירושלים

  18:59 - איטליה - איטלקית ראשונה - קייבו - פיורנטינה

  159 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קייבו - פיורנטינה

  17:00
  קייבו3.00
  ‫x‬2.90
  פיורנטינה2.00
  +8
  160 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  קייבו - פיורנטינה

  17:00
  קייבו (‪+‬1)1.50
  ‫x‬ (‪-‬1)3.20
  פיורנטינה (‪-‬1)3.70
  +8
  161 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  קייבו - פיורנטינה

  סך הכל שערים - 90 דק' 17:00

  17:00
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +8
  162 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  קייבו - פיורנטינה

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 17:00

  17:00
  בין 0 ל 82.65
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.15
  +8

  19:00 - אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר - בינלאומי - טרם נקבע - טרם נקבע

  163 הימור יתרון
  טרם נקבע - טרם נקבע

  18:59 - בלגיה - בלגית ראשונה - קורטריק - וארגם

  164 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קורטריק - וארגם

  17:00
  קורטריק2.55
  ‫x‬2.80
  וארגם2.00
  +3

  19:29 - גרמניה - גרמנית ראשונה - לייפציג - איינטרכט פרנקפורט

  165 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  לייפציג - איינטרכט פרנקפורט

  17:30
  לייפציג1.55
  ‫x‬3.30
  איינטרכט פרנקפורט4.40
  +8
  166 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  לייפציג - איינטרכט פרנקפורט

  17:30
  לייפציג (‪-‬1)2.45
  ‫x‬ (‪+‬1)3.05
  איינטרכט פרנקפורט (‪+‬1)1.95
  +8
  167 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  לייפציג - איינטרכט פרנקפורט

  סך הכל שערים - 90 דק' 17:30

  17:30
  0 - 12.95
  2 - 31.80
  4‪+‬2.85
  +8
  168 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  לייפציג - איינטרכט פרנקפורט

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 17:30

  17:30
  בין 0 ל 82.15
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.60
  +8

  19:29 - הולנד - הולנדית ראשונה - אלקמאר - ספרטה רוטרדם

  169 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אלקמאר - ספרטה רוטרדם

  17:30
  אלקמאר1.30
  ‫x‬3.55
  ספרטה רוטרדם4.70
  +3

  19:29 - ספרד - סל ספרד - גראן קנאריה - מוראבנק אנדורה

  170 הימור יתרון - כולל הארכות

  הימור יתרון - כולל הארכות

  גראן קנאריה - מוראבנק אנדורה

  17:30
  גראן קנאריה (‪-‬10.5)1.60
  מוראבנק אנדורה (‪+‬10.5)1.60

  19:29 - ספרד - ספרדית ראשונה - אלאבס - לגאנס

  171 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אלאבס - לגאנס

  17:30
  אלאבס1.95
  ‫x‬2.90
  לגאנס3.15
  +8
  172 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  אלאבס - לגאנס

  17:30
  אלאבס (‪-‬1)3.65
  ‫x‬ (‪+‬1)3.10
  לגאנס (‪+‬1)1.55
  +8
  173 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  אלאבס - לגאנס

  סך הכל שערים - 90 דק' 17:30

  17:30
  0 - 12.60
  2 - 31.80
  4‪+‬3.25
  +8
  174 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  אלאבס - לגאנס

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 17:30

  17:30
  בין 0 ל 82.20
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.55
  +8

  19:29 - אנגליה - פרמייר ליג - מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  175 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  17:30
  מנצ'סטר סיטי1.95
  ‫x‬3.05
  טוטנהאם3.00
  +12
  176 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  17:30
  מנצ'סטר סיטי (‪-‬1)3.10
  ‫x‬ (‪+‬1)3.45
  טוטנהאם (‪+‬1)1.55
  +12
  177 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  סך הכל שערים - 90 דק' 17:30

  17:30
  0 - 14.05
  2 - 31.90
  4‪+‬2.10
  +12
  178 קון אגוארו - הארי קיין מאצ' אפ - 90 דק'

  קון אגוארו - הארי קיין מאצ' אפ - 90 דק'

  מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  17:30
  קון אגוארו2.50
  ‫x‬1.80
  הארי קיין3.40
  +12
  179 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  מנצ'סטר סיטי - טוטנהאם

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 17:30

  17:30
  בין 0 ל 83.25
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה1.85
  +12

  19:29 - אנגליה - צ'מפיונשיפ - בארנסלי - לידס

  180 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בארנסלי - לידס

  17:30
  בארנסלי2.75
  ‫x‬2.80
  לידס1.90
  +3

  20:15 - ליגת Winner סל - ישראל - מכבי ראשון לציון - מכבי קרית גת

  184 מאצ' אפ נקודות
  מאצ' אפ נקודות - מכבי ראשון לציון/מכבי קרית גת

  20:14 - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה - מאריטימו - ספורטינג ליסבון

  185 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מאריטימו - ספורטינג ליסבון

  18:15
  מאריטימו4.10
  ‫x‬2.95
  ספורטינג ליסבון1.50
  +3

  20:29 - ישראל - ליגת העל - מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע

  186 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע

  18:30
  מכבי פתח תקוה4.20
  ‫x‬3.20
  הפועל באר שבע1.60
  +9
  187 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע

  18:30
  מכבי פתח תקוה (‪‪+‬‬1)1.90
  ‫x‬ (‪‪-‬‬1)3.20
  הפועל באר שבע (‪‪-‬‬1)2.45
  +9
  188 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע

  סך הכל שערים - 90 דק' 18:30

  18:30
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +9
  189 גיא מלמד - בן שהר מאצ' אפ - 90 דק'

  גיא מלמד - בן שהר מאצ' אפ - 90 דק'

  מכבי פתח תקוה - הפועל באר שבע

  18:30
  גיא מלמד4.50
  ‫x‬1.50
  בן שהר2.80
  +9

  20:44 - הולנד - הולנדית ראשונה - דן האג - זוולה

  190 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  דן האג - זוולה

  18:45
  דן האג2.05
  ‫x‬2.85
  זוולה2.45
  +3

  20:44 - הולנד - הולנדית ראשונה - פיינורד - ווילם

  191 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  פיינורד - ווילם

  18:45
  פיינורד1.15
  ‫x‬3.95
  ווילם7.50
  +3

  20:59 - בינלאומי - אליפות אפריקה-בית ד' - מצרים - אוגנדה

  192 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מצרים - אוגנדה

  19:00
  מצרים1.65
  ‫x‬2.65
  אוגנדה3.65
  +6

  20:59 - בלגיה - בלגית ראשונה - בוורן - אוסטנד

  193 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בוורן - אוסטנד

  19:00
  בוורן2.65
  ‫x‬2.80
  אוסטנד1.95
  +3

  20:59 - בלגיה - בלגית ראשונה - מוסקרון - לוקרן

  194 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מוסקרון - לוקרן

  19:00
  מוסקרון2.55
  ‫x‬2.70
  לוקרן2.05
  +3

  20:59 - ישראל - ליגת Winner סל - מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

  195 הימור יתרון - ללא הארכות S D

  הימור יתרון - ללא הארכות

  מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

  19:00
  מכבי תל אביב (‪-‬7)1.80
  ‫x‬ (‪+‬7)9.00
  הפועל תל אביב (‪+‬7)1.80
  +3
  196 מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות

  מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

  מעל/מתחת נקודות - ללא הארכות 19:00

  19:00
  מעל 1681.70
  בדיוק 16820.00
  מתחת 1681.70
  +3
  197 מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות

  מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

  מעל/מתחת שלשות - כולל הארכות 19:00

  19:00
  מעל 171.75
  בדיוק 179.50
  מתחת 171.75
  +3

  21:00 - ליגת Winner סל - ישראל - מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

  198 מאצ' אפ נקודות
  מאצ' אפ נקודות - מכבי תל אביב/הפועל תל אביב
  199 מעל/מתחת נקודות שחקן
  מעל/מתחת נקודות שחקן - מכבי תל אביב/הפועל תל אביב

  20:59 - ספרד - סל ספרד - מונבוס אוברדוירו - טנריפה

  200 הימור יתרון - כולל הארכות

  הימור יתרון - כולל הארכות

  מונבוס אוברדוירו - טנריפה

  19:00
  מונבוס אוברדוירו (‪+‬5.5)1.60
  טנריפה (‪-‬5.5)1.70

  20:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - בורדו - טולוז

  201 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בורדו - טולוז

  19:00
  בורדו1.85
  ‫x‬2.85
  טולוז3.50
  +8
  202 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  בורדו - טולוז

  19:00
  בורדו (‪-‬1)3.35
  ‫x‬ (‪+‬1)3.15
  טולוז (‪+‬1)1.60
  +8
  203 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  בורדו - טולוז

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:00

  19:00
  0 - 12.70
  2 - 31.80
  4‪+‬3.10
  +8

  20:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - גנגאן - ראן

  204 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  גנגאן - ראן

  19:00
  גנגאן2.15
  ‫x‬2.85
  ראן2.80
  +8
  205 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  גנגאן - ראן

  19:00
  גנגאן (‪-‬1)3.85
  ‫x‬ (‪+‬1)3.30
  ראן (‪+‬1)1.45
  +8
  206 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  גנגאן - ראן

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:00

  19:00
  0 - 12.75
  2 - 31.80
  4‪+‬3.05
  +8

  20:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - דיז'ון - ליל

  207 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  דיז'ון - ליל

  19:00
  דיז'ון2.70
  ‫x‬2.70
  ליל2.30
  +8
  208 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  דיז'ון - ליל

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:00

  19:00
  0 - 12.75
  2 - 31.80
  4‪+‬3.05
  +8
  209 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  דיז'ון - ליל

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:00

  19:00
  בין 0 ל 82.15
  בין 9 ל 112.45
  12 ומעלה2.65
  +8

  20:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - מץ - מונפלייה

  210 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מץ - מונפלייה

  19:00
  מץ2.75
  ‫x‬2.70
  מונפלייה2.25
  +8
  211 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  מץ - מונפלייה

  19:00
  מץ (‪+‬1)1.40
  ‫x‬ (‪-‬1)3.30
  מונפלייה (‪-‬1)4.30
  +8
  212 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מץ - מונפלייה

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:00

  19:00
  0 - 12.75
  2 - 31.80
  4‪+‬3.05
  +8

  20:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - קון - נאנסי

  213 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קון - נאנסי

  19:00
  קון2.10
  ‫x‬2.80
  נאנסי2.95
  +8
  214 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  קון - נאנסי

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:00

  19:00
  0 - 12.70
  2 - 31.80
  4‪+‬3.10
  +8
  215 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  קון - נאנסי

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:00

  19:00
  בין 0 ל 82.00
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.85
  +8

  21:29 - בלגיה - בלגית ראשונה - אופן - גנק

  216 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אופן - גנק

  19:30
  אופן2.85
  ‫x‬2.95
  גנק1.80
  +3

  21:44 - איטליה - איטלקית ראשונה - מילאן - נאפולי

  217 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מילאן - נאפולי

  19:45
  מילאן3.10
  ‫x‬3.05
  נאפולי1.90
  +9
  218 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  מילאן - נאפולי

  19:45
  מילאן (‪+‬1)1.55
  ‫x‬ (‪-‬1)3.40
  נאפולי (‪-‬1)3.20
  +9
  219 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  מילאן - נאפולי

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:45

  19:45
  0 - 13.50
  2 - 31.80
  4‪+‬2.45
  +9
  220 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  מילאן - נאפולי

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:45

  19:45
  בין 0 ל 82.95
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה1.95
  +9

  21:45 - איטלקית ראשונה - איטליה - מילאן - נאפולי

  221 מאצ' אפ
  מאצ' אפ - מילאן/נאפולי

  21:45 - אליפות עולם כדוריד גברים, שלב הגמר - בינלאומי - טרם נקבע - טרם נקבע

  222 הימור יתרון
  טרם נקבע - טרם נקבע
  223 הימור יתרון
  טרם נקבע - טרם נקבע

  21:44 - הולנד - הולנדית ראשונה - כרונינגן - ויטסה ארנהיים

  224 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  כרונינגן - ויטסה ארנהיים

  19:45
  כרונינגן2.00
  ‫x‬2.80
  ויטסה ארנהיים2.55
  +3

  21:44 - ספרד - ספרדית ראשונה - ויאריאל - ולנסיה

  225 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ויאריאל - ולנסיה

  19:45
  ויאריאל1.60
  ‫x‬3.35
  ולנסיה3.95
  +8
  226 הימור יתרון - 90 דק'

  הימור יתרון - 90 דק'

  ויאריאל - ולנסיה

  19:45
  ויאריאל (‪-‬1)2.85
  ‫x‬ (‪+‬1)3.20
  ולנסיה (‪+‬1)1.70
  +8
  227 סך הכל שערים - 90 דק'

  סך הכל שערים - 90 דק'

  ויאריאל - ולנסיה

  סך הכל שערים - 90 דק' 19:45

  19:45
  0 - 12.90
  2 - 31.80
  4‪+‬2.90
  +8
  228 סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' S D

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק'

  ויאריאל - ולנסיה

  סה"כ קרנות טווחים - 90 דק' 19:45

  19:45
  בין 0 ל 82.50
  בין 9 ל 112.50
  12 ומעלה2.25
  +8

  22:29 - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה - ארוקה - בואבישטה

  229 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ארוקה - בואבישטה

  20:30
  ארוקה1.85
  ‫x‬2.60
  בואבישטה3.10
  +3

  00:59 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - קרוז אזול - מונטריי

  231 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קרוז אזול - מונטריי

  23:00
  קרוז אזול2.35
  ‫x‬2.65
  מונטריי2.25
  +3

  ראשון22.01

  02:59 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - טייגרס - אמריקה דה מקסיקו

  237 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  טייגרס - אמריקה דה מקסיקו

  01:00
  טייגרס1.85
  ‫x‬2.70
  אמריקה דה מקסיקו2.90
  +3

  02:59 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - מונרך - סנטוס לאגונה

  238 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מונרך - סנטוס לאגונה

  01:00
  מונרך2.10
  ‫x‬2.70
  סנטוס לאגונה2.45
  +3

  03:05 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - קלאב לאון - פומאס

  240 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  קלאב לאון - פומאס

  01:06
  קלאב לאון1.70
  ‫x‬2.80
  פומאס3.25
  +3

  04:59 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - נקאקסה - אתלטיקו פאצ'וקה

  245 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  נקאקסה - אתלטיקו פאצ'וקה

  03:00
  נקאקסה2.60
  ‫x‬2.80
  אתלטיקו פאצ'וקה2.00
  +3

  05:05 - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה - צ'יבאס גוואדלחרה - טיחואנה

  246 ‮1X2‬ - 90 דק' D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  צ'יבאס גוואדלחרה - טיחואנה

  03:06
  צ'יבאס גוואדלחרה1.70
  ‫x‬2.80
  טיחואנה3.25
  +3

  שבת21.01

  23:59 - ספרד - ספרדית ראשונה - אוסאסונה - סביליה

  247 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אוסאסונה - סביליה

  11:00
  אוסאסונה5.90
  ‫x‬4.20
  סביליה1.30
  +8

  23:59 - איטליה - איטלקית ראשונה - יובנטוס - לאציו

  248 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  יובנטוס - לאציו

  11:30
  יובנטוס1.30
  ‫x‬3.95
  לאציו6.50
  +9

  23:59 - אנגליה - פרמייר ליג - סאות'המפטון - לסטר

  249 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  סאות'המפטון - לסטר

  12:00
  סאות'המפטון1.75
  ‫x‬2.95
  לסטר3.75
  +9

  23:59 - אנגליה - פרמייר ליג - צ'לסי - האל

  250 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  צ'לסי - האל

  16:30
  צ'לסי1.05
  ‫x‬6.30
  האל15.50
  +10

  23:59 - ישראל - ליגת העל - בני יהודה ת"א - מ.ס אשדוד

  251 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  בני יהודה ת"א - מ.ס אשדוד

  17:00
  בני יהודה ת"א2.25
  ‫x‬2.50
  מ.ס אשדוד3.05
  +7

  23:59 - ישראל - ליגת העל - הפועל כפר סבא - בית"ר ירושלים

  252 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  הפועל כפר סבא - בית"ר ירושלים

  18:00
  הפועל כפר סבא3.70
  ‫x‬2.85
  בית"ר ירושלים1.80
  +8

  23:59 - ישראל - ליגת העל - מכבי תל אביב - בני סכנין

  253 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  מכבי תל אביב - בני סכנין

  19:00
  מכבי תל אביב1.40
  ‫x‬3.45
  בני סכנין5.80
  +11

  23:59 - ספרד - ספרדית ראשונה - אייבר - ברצלונה

  254 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  אייבר - ברצלונה

  19:45
  אייבר9.80
  ‫x‬4.90
  ברצלונה1.15
  +8

  23:59 - צרפת - צרפתית ראשונה - ליון - מארסיי

  255 ‮1X2‬ - 90 דק' S D

  ‮1X2‬ - 90 דק'

  ליון - מארסיי

  20:00
  ליון1.60
  ‫x‬3.05
  מארסיי4.45
  +9